Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

Welkom bij Dylanhostyn.com! Bedrijf: Getitdoneacademy.be BE0655771369 Adres: Kwadestraat 149b01 8800 Roeselare. Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van onze website en alle diensten die we aanbieden. Door onze website te bezoeken en onze diensten te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat je gebruikmaakt van onze website of diensten.

2. Gebruiksvoorwaarden

a. Het gebruik van onze website is uitsluitend voor legitieme doeleinden en is verboden voor onwettige activiteiten.

b. Je mag de inhoud van onze website niet kopiëren, reproduceren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

c. Het is verboden om onze website te gebruiken op een manier die de functionaliteit kan schaden, overbelasten of de beveiliging kan schenden.

3. Intellectueel Eigendom

a. Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s en software, is ons eigendom of in licentie gegeven aan ons en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

b. Het gebruik van onze inhoud voor andere doeleinden dan expliciet toegestaan in deze voorwaarden is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. Privacybeleid

a. Ons privacybeleid legt uit hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Door onze website te gebruiken, stem je in met ons privacybeleid.

5. Links naar Derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of activiteiten van deze websites. Het volgen van dergelijke links is op eigen risico.

6. Beëindiging

We behouden ons het recht voor om jouw toegang tot onze website en diensten te beëindigen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving, als je deze algemene voorwaarden schendt of als jouw activiteiten onze website of gebruikers schaden.

7. Aansprakelijkheid

a. We streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar we garanderen niet dat onze website altijd foutloos of ononderbroken zal zijn.

b. We zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of diensten.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. We zullen de gewijzigde voorwaarden op onze website plaatsen en de datum van de laatste herziening bijwerken.

9. Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de wetten van [jouw land of rechtsgebied]. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brugge 8800 Roeselare.